Sunnerbogymnasiet i Ljungby

1 / 2

Sunnerbogymnasiet

Kommunal ·

Axel Roothsgatan 13, Ljungby

Högskolestudier

Var eleverna på Sunnerbogymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sunnerbogymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   21 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   9 %

  • Grundlärarprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   5 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   5 %

  • Socionomprogrammet

   5 %

  • Läkarprogrammet

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  207.5
  Naturvetenskap och samhälle 
  207.5
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  227.5
  Samhällsvetenskap 
  227.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  175
  Juridik 
  175
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  140
  Informations- och medieteknik 
  140
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Teater 
  120
  El och energi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Automation 
  187.5
  Elteknik 
  187.5
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  145
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  140
  Fordon och transport
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Personbil 
  90
  Transport 
  90
  Bygg och anläggning
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Anläggningsfordon 
  165
  Husbyggnad 
  165
  Måleri 
  165
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  155
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 
  107.5
  Svetsteknik 
  137.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0
  Försäljning och service 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Individuellt alternativ 

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Industritekniska programmet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0
  Samhällsvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Språkintroduktion 

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Vård och omsorg 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Om

  Sunnerbogymnasiet är ett gymnasium i Ljungby som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Sunnerbogymnasiet var mellan 0 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  84/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  90%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,4

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 257 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  6,7

  Antal elever på skolan

  941 elever

  Könsfördelning

  47 % tjejer

  53 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  46 %

  Jobbar

  38 %

  Annat

  16 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  50 %

  Jobbar

  43 %

  Annat

  7 %

  Plats

  Skolägare

  Ljungby kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Sunnerbogymnasiet drivs av Ljungby kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.