Kunskapscentrum Gymnasium

Kommunal ·

Järnvägsgatan 28, Markaryd

Högskolestudier

Var eleverna på Kunskapscentrum Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kunskapscentrum Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

   Program

   Natur

   Antagningsgräns

   Naturvetenskap

    

   145

   Naturvetenskap och samhälle

    

   145

   Samhälle

   Antagningsgräns

   Beteendevetenskap

    

   175

   Ekonomi

   Antagningsgräns

   Ekonomi

    

   165

   Juridik

    

   165

   El och energi

   Antagningsgräns

   Dator- och kommunikationsteknik

    

   152.5

   Elteknik

    

   152.5

   Barn och fritid

   Antagningsgräns

   Pedagogiskt och socialt arbete

    

   85

   VVS och fastighet

   Antagningsgräns

   VVS

    

   95

   Introduktion

   Antagningsgräns

   Barn- och fritidsprogrammet

    

   IMV

   Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

   IMV

   0

   Ekonomiprogrammet

    

   IMV

   Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

   IMV

   0

   El- och energiprogrammet

    

   IMV

   Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

   IMV

   0

   Individuellt alternativ

    

   IMA

   Utformas för enskild elev.

   IMA

   0

   Programinriktat val

    

   IMV

   Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

   IMV

   0

   Språkintroduktion

    

   IMS

   Fokus på svenska språket.

   IMS

   0

   VVS- och fastighetsprogrammet

    

   IMV

   Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

   IMV

   0

   Om

   Kunskapscentrum Gymnasium är ett gymnasium i Markaryd som har programmen natur, samhälle, ekonomi, el och energi, barn och fritid, VVS och fastighet samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Kunskapscentrum Gymnasium var mellan 0 och 175 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 175 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

   Fakta

   Utbildningsstatistik

   Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

   Nationella prov

   75/100

   Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

   Snittbetyg

   C(15)

   Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

   Betygsinflation

   Medel

   Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

   Tar examen

   86%

   Lärare

   Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

   Behöriga lärare

   91%

   Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

   Lärarnöjdhet

   6,7

   Elever

   Elevernas åsikter

   Baserat på 71 svar, 85 % svarsfrekvens

   Studiero

   6,9

   Trygghet

   8,8

   Stöd

   7,6

   Elevnöjdhet

   8

   Antal elever på skolan

   286 elever

   Könsfördelning

   45 % tjejer

   55 % killar

   Efter gymnasiet

   1 år efter studenten

   Studerar

   43 %

   Jobbar

   45 %

   Annat

   12 %

   3 år efter studenten

   Studerar

   30 %

   Jobbar

   59 %

   Annat

   11 %

   Plats

   Skolägare

   Markaryds Kommun

   1 gymnasieskola

   Kommunal skolägare

   Kunskapscentrum Gymnasium drivs av Markaryds kommun som är en kommunal huvudman.

   Jobbar du på gymnasiet?

   Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.