Tekniska Gymnasiet Lund

Fristående ·

Warholms väg 3, Lund

Högskolestudier

Var eleverna på Tekniska Gymnasiet Lund studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tekniska Gymnasiet Lund de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   19 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   13 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   8 %

  • Tandläkarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   5 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   4 %

  • Läkarprogrammet

   4 %

  • Högskoleprogram i teknik och teknisk industri

   3 %

  • Kandidatprogram i personliga tjänster

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  120
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  120
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Dator- och kommunikationsteknik 
  80

  Om

  Tekniska Gymnasiet Lund, tidigare Thoren Innovation School Lund, är ett gymnasium i Lund som har programmen natur, teknik samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för Tekniska Gymnasiet Lund var mellan 80 och 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  68/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  75%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  73%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 48 svar, 79 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,5

  Trygghet

  8,6

  Stöd

  7,3

  Elevnöjdhet

  7,9

  Antal elever på skolan

  188 elever

  Könsfördelning

  19 % tjejer

  81 % killar

  Plats

  Skolägare

  Thorengruppen AB

  37 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Tekniska Gymnasiet Lund drivs av Thorengruppen AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Thorengruppen AB driver är Thoren Business School Malmö och Yrkesgymnasiet Malmö.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.