Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona

Ehrensvärdska Gymnasiet

Kommunal ·

Östra Köpmansgatan 26, Karlskrona

Ehrensvärdska Gymnasiet

Ehrensvärdska Gymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Ehrensvärdska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ehrensvärdska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  25 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  16 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  13 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  8 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  3 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  38 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Lärarprogram

  6 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  2 %

 • Tandläkarprogrammet

  2 %

Och 14 ytterligare utbildningar

Program

Om

Ehrensvärdska Gymnasiet är ett gymnasium i Karlskrona som har programmen natur, teknik, barn och fritid, hantverk, vård och omsorg, international Baccalaureate samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Ehrensvärdska Gymnasiet var mellan 0 och 267,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 267,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

79/100

Snittbetyg

C-D(14,3)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

90%

Lärare

Behöriga lärare

88%

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 152 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,4

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

654 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

55 %

Jobbar

22 %

Annat

23 %

3 år efter studenten

Studerar

60 %

Jobbar

28 %

Annat

12 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  25 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  16 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  13 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  38 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

Plats

Skolägare

Karlskrona kommun

4 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Ehrensvärdska Gymnasiet drivs av Karlskrona kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Karlskrona kommun driver är Af Chapmangymnasiet och Törnströmska Gymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.