Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen

1 / 10

Ale gymnasium

Kommunal ·

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Ale gymnasium

Ale gymnasium

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Ale gymnasium är en liten skola med stora möjligheter för eleverna. Här får du möjlighet att komma närmare ditt mål, oavsett om du vill läsa vidare eller börja jobba. Vad vill du göra i framtiden?

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte har de betyg som behövs för att komma in på ett nationellt program. På Ale gymnasium får du hjälp med att komplettera dina betyg eller hitta en väg ut i arbetslivet. Efter utbildningen går många av våra elever vidare till ett nationellt program eller direkt till ett arbete.

Yrkesintroduktion

Vet du vilket yrke du drömmer om men saknar behörighet till ett nationellt program? Då är Yrkesintroduktion något för dig. Yrkesintroduktion riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som leder till en etablering på arbetsmarknaden.

Det här får du

Vi erbjuder studier i mindre grupper, anpassad undervisning efter dina behov och möjlighet till praktik. Du får individanpassade studieplaner, vägledning och förstärkt mentorskap. Eleverna äter frukost och lunch tillsammans. Vi fokuserar på att stärka din självkänsla, din lust att studera och din förmåga att ta egna initiativ. Dessutom får du lära dig att samarbeta med andra, goda studievanor, förbättra din studieteknik och fylla i dina kunskapsluckor.

Genom att lära känna dig själv, dina förutsättningar och dina begränsningar är du rustad för att hitta rätt väg till din framtid.

Ale gymnasium är ett gymnasium i Älvängen som har programmet introduktion. Antagningspoängen 2023 för Ale gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för introduktion, inriktning individuellt alternativ. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

-

Snittbetyg

-

Betygsinflation

-

Tar examen

-

Lärare

Behöriga lärare

-

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 21 svar, 55 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

7,9

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

120 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Ale kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Ale gymnasium drivs av Ale kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.