Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen
Ale gymnasium i Älvängen

1 / 10

Ale gymnasium

Kommunal ·

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Högskolestudier

Var eleverna på Ale gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ale gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

   Program

   Introduktion
   InriktningAntagningspoäng
   Barn- och fritidsprogrammet 

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   IMY

   0
   Barn- och fritidsprogrammet 

   ENSKILD

   Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   ENSKILD

   IMY

   0
   Bygg- och anläggningsprogrammet 

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   IMY

   63
   Bygg- och anläggningsprogrammet 

   ENSKILD

   Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   ENSKILD

   IMY

   0
   Individuellt alternativ 

   IMA

   Utformas för enskild elev.

   IMA

   0
   Industritekniska programmet 

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   IMY

   0
   Industritekniska programmet 

   ENSKILD

   Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   ENSKILD

   IMY

   0
   Språkintroduktion 

   IMS

   Fokus på svenska språket.

   IMS

   0
   Vård och omsorg 

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   IMY

   0
   Vård och omsorg 

   ENSKILD

   Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

   IMY

   Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

   ENSKILD

   IMY

   0

   Om

   Ale gymnasium är en liten skola med stora möjligheter för eleverna. Här får du möjlighet att komma närmare ditt mål, oavsett om du vill läsa vidare eller börja jobba. Vad vill du göra i framtiden?

   Introduktionsprogrammen

   Introduktionsprogrammen (IM) är till för dig som inte har de betyg som behövs för att komma in på ett nationellt program. På Ale gymnasium får du hjälp med att komplettera dina betyg eller hitta en väg ut i arbetslivet. Efter utbildningen går många av våra elever vidare till ett nationellt program eller direkt till ett arbete.

   Yrkesintroduktion

   Vet du vilket yrke du drömmer om men saknar behörighet till ett nationellt program? Då är Yrkesintroduktion något för dig. Yrkesintroduktion riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning men saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program. Syftet med utbildningen är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som leder till en etablering på arbetsmarknaden.

   Det här får du

   Vi erbjuder studier i mindre grupper, anpassad undervisning efter dina behov och möjlighet till praktik. Du får individanpassade studieplaner, vägledning och förstärkt mentorskap. Eleverna äter frukost och lunch tillsammans. Vi fokuserar på att stärka din självkänsla, din lust att studera och din förmåga att ta egna initiativ. Dessutom får du lära dig att samarbeta med andra, goda studievanor, förbättra din studieteknik och fylla i dina kunskapsluckor.

   Genom att lära känna dig själv, dina förutsättningar och dina begränsningar är du rustad för att hitta rätt väg till din framtid.

   Ale gymnasium är ett gymnasium i Älvängen som har programmet introduktion. Antagningspoängen 2023 för Ale gymnasium var mellan 0 och 63 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 63 meritpoäng för introduktion, inriktning bygg- och anläggningsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

   Fakta

   Utbildningsstatistik

   Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

   Nationella prov

   -

   Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

   Snittbetyg

   -

   Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

   Betygsinflation

   -

   Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

   Tar examen

   -

   Lärare

   Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

   Behöriga lärare

   -

   Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

   Lärarnöjdhet

   6,4

   Elever

   Elevernas åsikter

   Baserat på 21 svar, 55 % svarsfrekvens

   Studiero

   6,3

   Trygghet

   7,9

   Stöd

   6,9

   Elevnöjdhet

   6,8

   Antal elever på skolan

   117 elever

   Könsfördelning

   45 % tjejer

   55 % killar

   Praktiskt

   Matsal på skolan

   Matsal i skolans lokaler.

   Obemannat skolbibliotek

   Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

   Idrottssal utanför skolan

   Idrottssal utanför skolans lokaler.

   Plats

   Skolägare

   Ale kommun

   1 gymnasieskola

   Kommunal skolägare

   Ale gymnasium drivs av Ale kommun som är en kommunal huvudman.

   Andra besökte även

   Jobbar du på gymnasiet?

   Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.