Angeredsgymnasiet i Angered

1 / 2

Angeredsgymnasiet

Kommunal ·

Grepgatan 9, Angered

Högskolestudier

Var eleverna på Angeredsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Angeredsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Sjuksköterskeprogrammet

   14 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   9 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   8 %

  • Grundlärarprogrammet

   7 %

  • Socionomprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   4 %

  • Tandläkarprogrammet

   4 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  120

  Naturvetenskap och samhälle

   

  120

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Samhällsvetenskap

   

  120

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  137.5

  Juridik

   

  137.5

  Försäljning och service

  Antagningspoäng

  Försäljning och service

   

  100

  Försäljning och service

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80

  Vård och omsorg

  Antagningspoäng

  Vård och omsorg

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80

  Vård och omsorg

   

  80

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Ekonomiprogrammet

   

  ENSKILD

  Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  ENSKILD

  IMV

  0

  Försäljning och service

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  90

  Försäljning och service

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  50

  Försäljning och service

   

  ENSKILD

  Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  ENSKILD

  IMY

  0

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Individuellt alternativ, allmän

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Individuellt alternativ, extra stöd och anpassning

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Om

  Angeredsgymnasiet är ett gymnasium i Angered som har programmen natur, samhälle, ekonomi, försäljning och service, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Angeredsgymnasiet var mellan 0 och 137,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 137,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  68/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Väldigt hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  78%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  76%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  5,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 178 svar, 69 % svarsfrekvens

  Studiero

  7

  Trygghet

  7,8

  Stöd

  7,1

  Elevnöjdhet

  6,9

  Antal elever på skolan

  618 elever

  Könsfördelning

  55 % tjejer

  45 % killar

  Plats

  Skolägare

  Göteborgs Kommun

  13 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Angeredsgymnasiet drivs av Göteborgs kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Göteborgs kommun driver är Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.