Ansgarskolorna i Uppsala
Ansgarskolorna i Uppsala
Ansgarskolorna i Uppsala

1 / 3

Ansgargymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Axel Johanssons gata 3, Uppsala

Högskolestudier

Var eleverna på Ansgargymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ansgargymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   21 %

  • Grundlärarprogrammet

   13 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   13 %

  • Läkarprogrammet

   13 %

  • Dietistprogrammet

   4 %

  • Juristprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   4 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   4 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   4 %

  • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

   4 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  175
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Samhällsvetenskap 
  155
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  195
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Teknikvetenskap 
  207
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Musik 
  182
  Teater 
  120
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  85

  Om

  Ansgargymnasiet är ett gymnasium i Uppsala som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Ansgargymnasiet var mellan 85 och 207 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207 meritpoäng för teknik, inriktning teknikvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  83/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  77%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 15 svar, 58 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,7

  Trygghet

  7,6

  Stöd

  7,6

  Elevnöjdhet

  8

  Antal elever på skolan

  98 elever

  Könsfördelning

  40 % tjejer

  60 % killar

  Plats

  Skolägare

  Ansgarskolorna

  1 gymnasieskola

  Fristående, icke vinstdrivande

  Ansgargymnasiet drivs av Ansgarskolorna som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.