Celsiusskolan i Uppsala
Celsiusskolan i Uppsala
Celsiusskolan i Uppsala

1 / 4

Celsiusskolan

Kommunal ·

Björkgatan 8, Uppsala

Högskolor

Var eleverna på Celsiusskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Celsiusskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  47 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  8 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  5 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  2 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  23 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  21 %

 • Läkarprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

 • Juristprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

Och 24 ytterligare utbildningar

Program

Om

Celsiusskolan är ett gymnasium i Uppsala som har programmen natur, samhälle, ekonomi samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Celsiusskolan var mellan 232 och 307 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 307 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

78/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

95%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 312 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,5

Stöd

7

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

1048 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

43 %

Jobbar

28 %

Annat

29 %

3 år efter studenten

Studerar

53 %

Jobbar

35 %

Annat

12 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  47 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  8 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  6 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  23 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  21 %

 • Läkarprogrammet

  6 %

Plats

Skolägare

Uppsala kommun

8 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Celsiusskolan drivs av Uppsala kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Uppsala kommun driver är Uppsala Yrkesgymnasium Jälla och Ellen Fries Gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.