Internationella Gymnasiet i Uppsala

Internationella Gymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Bergsbrunnagatan 1, Uppsala

Högskolor

Var eleverna på Internationella Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Internationella Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  56 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  8 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  6 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  36 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  18 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  10 %

 • Socionomprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Audionomprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  2 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  2 %

Och ytterligare en utbildning

Program

Om

Internationella Gymnasiet är ett gymnasium i Uppsala som har programmet samhälle. Antagningspoängen 2023 för Internationella Gymnasiet var 170 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 170 meritpoäng för samhälle, inriktning samhällsvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

49%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 18 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

3,2

Trygghet

6,5

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

90 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  56 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  8 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  36 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  18 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

Plats

Skolägare

Folkuniversitetet stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

2 gymnasieskolor

Fristående, icke vinstdrivande

Internationella Gymnasiet drivs av Folkuniversitetet stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, som är en enskild huvudman. Det närmaste gymnasiet Folkuniversitetet stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet driver är Cultus Gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.