Grillska Gymnasiet Uppsala i Uppsala

Grillska Gymnasiet Uppsala

Fristående, icke vinstdrivande ·

Ekebybruk 10 E, Uppsala

Grillska Gymnasiet Uppsala

Grillska Gymnasiet Uppsala

Högskolor

Var eleverna på Grillska Gymnasiet Uppsala studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Grillska Gymnasiet Uppsala de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  51 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

Och 18 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  11 %

 • Lärarprogram

  8 %

 • Förskollärarprogrammet

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  6 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

Och 13 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Grillska Gymnasiet Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen samhälle, teknik, estet, el och energi, barn och fritid samt hantverk. Antagningspoängen 2023 för Grillska Gymnasiet Uppsala var mellan 105 och 207 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

77/100

Snittbetyg

C-D(13,1)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

80%

Lärare

Behöriga lärare

85%

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 105 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

7,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

375 elever

Könsfördelning

33 % tjejer

67 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

36 %

Jobbar

28 %

Annat

37 %

3 år efter studenten

Studerar

31 %

Jobbar

46 %

Annat

23 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  51 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  5 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  11 %

 • Lärarprogram

  8 %

Plats

Skolägare

Stadsmissionens skolstiftelse

6 gymnasieskolor

Fristående, icke vinstdrivande

Grillska Gymnasiet Uppsala drivs av Stadsmissionens skolstiftelse, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Stadsmissionens skolstiftelse driver är Grillska Gymnasiet Kungsholmen och Grillska Gymnasiet Liljeholmen.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.