Rosendalsgymnasiet i Uppsala

Rosendalsgymnasiet

Kommunal ·

Husargatan 8, Uppsala

Högskolestudier

Var eleverna på Rosendalsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Rosendalsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   29 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Läkarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  • Apotekarprogrammet

   3 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   2 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  230
  Naturvetenskap och samhälle 
  230
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  237
  Samhällsvetenskap 
  237

  Om

  Rosendalsgymnasiet är ett gymnasium i Uppsala som har programmen natur och samhälle. Antagningspoängen 2023 för Rosendalsgymnasiet var mellan 230 och 237 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  92/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  92%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  98%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 219 svar, 83 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,4

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  6,6

  Elevnöjdhet

  7,8

  Antal elever på skolan

  869 elever

  Könsfördelning

  53 % tjejer

  47 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  62 %

  Jobbar

  19 %

  Annat

  19 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  87 %

  Jobbar

  7 %

  Annat

  6 %

  Plats

  Skolägare

  Uppsala kommun

  9 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Rosendalsgymnasiet drivs av Uppsala kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Uppsala kommun driver är Lundellska Skolan och Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.