JENSEN Gymnasium Uppsala i Uppsala

JENSEN Gymnasium Uppsala

Fristående ·

Gamla Torget 7, Uppsala

Högskolor

Var eleverna på JENSEN Gymnasium Uppsala studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från JENSEN Gymnasium Uppsala de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  34 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  16 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  13 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  9 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  3 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  18 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Ämneslärarprogrammet

  7 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  7 %

 • Juristprogrammet

  7 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Läkarprogrammet

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  3 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Om

Jensen Gymnasium Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för JENSEN Gymnasium Uppsala var mellan 222 och 272 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 272 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(15,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 83 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,3

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

408 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Närliggande restaurang

Äter på O'Learys, ca 200 meter från skolan.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

56 %

Jobbar

21 %

Annat

23 %

3 år efter studenten

Studerar

62 %

Jobbar

26 %

Annat

12 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  34 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  16 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  13 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  18 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

Plats

Skolägare

Jensen education Aktiebolag

16 gymnasieskolor

Fristående skolägare

JENSEN Gymnasium Uppsala drivs av Jensen education Aktiebolag, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Jensen education Aktiebolag driver är JENSEN gymnasium Wenngarn och JENSEN gymnasium Norra.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.