Kunskapsgymnasiet Uppsala i Uppsala

Kunskapsgymnasiet Uppsala

Fristående ·

Dag Hammarskjölds väg 21, Uppsala

Högskolestudier

Var eleverna på Kunskapsgymnasiet Uppsala studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kunskapsgymnasiet Uppsala de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   16 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   14 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   9 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Apotekarprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   3 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   3 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  167

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  185

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  190

  Juridik

   

  190

  Teknik

  Antagningspoäng

  Samhällsbyggande och miljö

   

  155

  Om

  Kunskapsgymnasiet Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Kunskapsgymnasiet Uppsala var mellan 155 och 190 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 190 meritpoäng för ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  50/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,4)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  64%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 51 svar, 73 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,2

  Trygghet

  6,9

  Stöd

  6,3

  Elevnöjdhet

  5,8

  Antal elever på skolan

  178 elever

  Könsfördelning

  60 % tjejer

  40 % killar

  Plats

  Skolägare

  Kunskapsskolan I Sverige Aktiebolag

  7 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Kunskapsgymnasiet Uppsala drivs av Kunskapsskolan i Sverige aktiebolag som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Kunskapsskolan i Sverige aktiebolag driver är Kunskapsgymnasiet Liljeholmen och Kunskapsgymnasiet Västerås.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.