1 / 4

Gustavsbergs gymnasium

Kommunal ·

Britt-Louise Sundells gata 11, Gustavsberg

Skolan avvecklar sin verksamhet

Gustavsbergs gymnasium tar därmed inte emot nya elever hösten 2024.

Program

Om

Gustavsbergs gymnasium är ett gymnasium i Gustavsberg som har programmen natur, samhälle, barn och fritid samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Gustavsbergs gymnasium var mellan 0 och 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

45%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 49 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

165 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Matkort

Har också egen cafeteria med luncher att köpa.

Obemannat skolbibliotek

Mindre skolbibliotek.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

40 %

Jobbar

46 %

Annat

14 %

3 år efter studenten

Studerar

43 %

Jobbar

32 %

Annat

25 %

Plats

Skolägare

Värmdö kommun

2 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Gustavsbergs gymnasium drivs av Värmdö kommun, som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Värmdö kommun driver är Värmdö gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.