Nacka Strands Gymnasium

Fristående ·

Cylindervägen 4, Nacka Strand

Nacka Strands Gymnasium, tidigare Mediagymnasiet Nacka Strand, är ett fristående gymnasium i Nacka. Nacka Strands Gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Nacka Strands Gymnasium är ett gymnasium i Nacka Strand som har programmen Samhälle, Ekonomi, Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Nacka Strands Gymnasium var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för Ekonomi inriktning ekonomi, entreprenörskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

157.5

Medier, information och kommunikation, Entreprenörskap

 

0

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Entreprenörskap

 

180

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik, Kod

 

0

Teknikvetenskap

 

0

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media, Rörlig bild

 

0

Estetik och media, Spel, speldesign

 

0

Estetik och media, Spel, spelgrafik

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

56/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 81 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,8

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

300 elever

Könsfördelning

29 % tjejer

71 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Järlahallen .

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Elevhälsopersonal jobbar halvtid.

Plats

Nacka Strands Gymnasium AB är skolägare

1 gymnasieskola

300 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Nacka Strands Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet