1 / 4

Nacka Strands Gymnasium

Fristående ·

Cylindervägen 4, Nacka Strand

Nacka Strands Gymnasium

Nacka Strands Gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Nacka Strands Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Nacka Strands Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  21 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  10 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  5 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  3 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i konst och media

  15 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  13 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  8 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  8 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  3 %

 • Kandidatprogram i matematik och övrig naturvetenskap

  3 %

Och 8 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Nacka Strands Gymnasium, tidigare Mediagymnasiet Nacka Strand, är ett fristående gymnasium i Nacka. Nacka Strands Gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Nacka Strands Gymnasium är ett gymnasium i Nacka Strand som har programmen samhälle, ekonomi, teknik och estet. Antagningspoängen 2023 för Nacka Strands Gymnasium var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

74/100

Snittbetyg

C-D(14)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

78%

Lärare

Behöriga lärare

83%

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 81 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,8

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

362 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrott utövas i Järlahallen .

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

60 %

Jobbar

13 %

Annat

27 %

3 år efter studenten

Studerar

49 %

Jobbar

26 %

Annat

24 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  21 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  10 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i konst och media

  15 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  13 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

Plats

Skolägare

Lemmel Ventures AB

2 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Nacka Strands Gymnasium drivs av Lemmel Ventures AB, som är en enskild huvudman. Det närmaste gymnasiet Lemmel Ventures AB driver är Idrottsgymnasiet Nacka.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.