Nacka Strands Gymnasium

Fristående ·

Cylindervägen 4, Nacka Strand

Nacka Strands Gymnasium, tidigare Mediagymnasiet Nacka Strand, är ett fristående gymnasium i Nacka. Nacka Strands Gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Nacka Strands Gymnasium är ett gymnasium i Nacka Strand som har programmen Samhälle, Ekonomi, Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Nacka Strands Gymnasium var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för Ekonomi inriktning ekonomi, entreprenörskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

157.5

Medier, information och kommunikation, Entreprenörskap

 

120

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Entreprenörskap

 

180

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik, Kod

 

120

Teknikvetenskap

 

120

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media, Rörlig bild

 

120

Estetik och media, Spel, speldesign

 

120

Estetik och media, Spel, spelgrafik

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

56/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 81 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,8

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

300 elever

Könsfördelning

29 % tjejer

71 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Järlahallen .

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Elevhälsopersonal jobbar halvtid.

Plats

Nacka Strands Gymnasium AB är skolägare

1 gymnasieskola

300 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Nacka Strands Gymnasium AB som är en fristående skolägare.