Lunagymnasiet

Fristående ·

Kottlavägen 116, Lidingö

Lunagymnasiet är ett gymnasium på Lidingö som har programmen Natur, Samhälle och Estet. Antagningspoängen 2023 för Lunagymnasiet var mellan 195 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för Samhälle inriktning beteendevetenskap, bild. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

217.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Bild

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

225

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

195

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 18 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

8,7

Stöd

8,2

Elevnöjdhet

9,1

Antal elever på skolan

75 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas på den närliggande brandstationens idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Delar elevhälsopersonal med andra skolor.

Plats

Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag är skolägare

1 gymnasieskola

75 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag som är en fristående skolägare.