Österåkers gymnasium

Kommunal ·

Lennart Näckmans väg 22, Åkersberga

Österåkers gymnasium är ett gymnasium i Åkersberga som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Österåkers gymnasium var mellan 142,5 och 235 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 235 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

142.5

Naturvetenskap och samhälle

 

142.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

230

Samhällsvetenskap

 

205

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

235

Juridik

 

225

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

180

Teknikvetenskap

 

180

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 161 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,4

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

623 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre bibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

40 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

34 %

Tre år efter

Studerar

43 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

59 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Österåkers Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

623 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Österåkers Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet