Värmdö gymnasium

Kommunal ·

Simlångsvägen 26, Årsta

Värmdö gymnasium är ett gymnasium i Årsta, Johanneshov som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Värmdö gymnasium var mellan 0 och 310 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 310 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

310

Naturvetenskap och samhälle, Global

 

287.5

Naturvetenskap, Idrott, hälsa och ledarskap

 

297.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

285

Samhällsvetenskap

 

275

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Entreprenörskap

 

290

Juridik

 

287.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

292.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik, Elbas

 

120

Musik, Elgitarr

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

517.5

Musik, Musikproduktion

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

357.5

Musik, Piano

 

120

Musik, Singer/songwriter

 

120

Musik, Sång

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

520

Musik, Trummor

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

82/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

99 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 284 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8,5

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1250 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Finns cafeteria i skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Enskedehallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

56 %

Jobbar

22 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

71 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

66 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Plats

Värmdö Kommun är skolägare

2 gymnasieskolor

1415 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Värmdö Kommun som är en kommunal skolägare.