Mälardalens Ridgymnasium Gustavsberg

Fristående ·

Farsta Gärdes Väg 9, Gustavsberg

Högskolestudier

Var eleverna på Mälardalens Ridgymnasium Gustavsberg studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Mälardalens Ridgymnasium Gustavsberg de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  100 %

Utbildningar

 • Djursjukvårdarprogrammet

  50 %

 • Landskapsarkitektprogrammet

  50 %

Program

Naturbruk
InriktningAntagningspoäng
Hästhållning 
80
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Naturbruksprogrammet, häst 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Om

Mälardalens Ridgymnasium Gustavsberg är ett gymnasium i Gustavsberg som har programmen naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Mälardalens Ridgymnasium Gustavsberg var mellan 0 och 80 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

13%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 12 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

7,6

Stöd

7

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

41 elever

Könsfördelning

100 % tjejer

0 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Mindre skolbibliotek

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Aberga invest AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Mälardalens Ridgymnasium Gustavsberg drivs av Aberga invest AB som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.