JENSEN Gymnasium Jönköping

Fristående ·

Östra Storgatan 7, Jönköping

Högskolestudier

Var eleverna på JENSEN Gymnasium Jönköping studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från JENSEN Gymnasium Jönköping de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   23 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   17 %

  • Civilekonomprogrammet

   10 %

  • Juristprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i pedagogik och lärarutbildning

   7 %

  • Socionomprogrammet

   7 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   3 %

  • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  140
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  157.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  135
  Juridik 
  135
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  102.5
  Naturvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  197.5
  Samhällsvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  147.5

  Om

  Jensen Gymnasium Jönköping är ett gymnasium i Jönköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi och introduktion. Antagningspoängen 2023 för JENSEN Gymnasium Jönköping var mellan 102,5 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för introduktion, inriktning naturvetenskapsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  64/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(15,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  87%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  77%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 18 svar, 100 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,1

  Trygghet

  7,8

  Stöd

  5,7

  Elevnöjdhet

  7

  Antal elever på skolan

  113 elever

  Könsfördelning

  62 % tjejer

  38 % killar

  Plats

  Skolägare

  Jensen education Aktiebolag

  16 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  JENSEN Gymnasium Jönköping drivs av Jensen education Aktiebolag som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Jensen education Aktiebolag driver är JENSEN Gymnasium Linköping och JENSEN Gymnasium Göteborg.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.