Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd

Fenix Kunskapscentrum

Kommunal ·

Verner Malmstens väg 1, Vaggeryd

Högskolestudier

Var eleverna på Fenix Kunskapscentrum studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Fenix Kunskapscentrum de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

   14 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   13 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   9 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   7 %

  • Socionomprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   7 %

  • Civilekonomprogrammet

   5 %

  • Förskollärarprogrammet

   4 %

  • Grundlärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  205

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  217.5

  Samhällsvetenskap

   

  217.5

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  187.5

  Juridik

   

  187.5

  Teknik

  Antagningsgräns

  Design och produktutveckling

   

  180

  Teknikvetenskap

   

  180

  El och energi

  Antagningsgräns

  Elteknik

   

  182.5

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  105

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  192.5

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Husbyggnad

   

  175

  Måleri

   

  175

  Vård och omsorg

  Antagningsgräns

  Vård och omsorg

   

  200

  Industri

  Antagningsgräns

  Produkt och maskinteknik

   

  80

  Svetsteknik

   

  80

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  102.5

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  32.5

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  162.5

  El- och energiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  82.5

  Försäljning och service

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  80

  Försäljning och service

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  40

  Industritekniska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  75

  Om

  Fenix Kunskapscentrum är ett gymnasium i Vaggeryd som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, bygg och anläggning, vård och omsorg, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Fenix Kunskapscentrum var mellan 32,5 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  71/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  89%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  86%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 111 svar, 90 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,6

  Trygghet

  7,9

  Stöd

  5,6

  Elevnöjdhet

  6

  Antal elever på skolan

  323 elever

  Könsfördelning

  41 % tjejer

  59 % killar

  Plats

  Skolägare

  Vaggeryds Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Fenix Kunskapscentrum drivs av Vaggeryds kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.