Rudbecksgymnasiet i Tidaholm

Rudbecksgymnasiet

Kommunal ·

Vulcans väg 6, Tidaholm

Högskolor

Var eleverna på Rudbecksgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Rudbecksgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Jönköping University

  Jönköping University

  33 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  20 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  11 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  10 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  2 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Lärarprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  7 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Arbetsterapeutprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Juristprogrammet

  3 %

Och 11 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
197,5
Naturvetenskap och samhälle 
197,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
132,5
Samhällsvetenskap 
132,5
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
140
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning 
142,5
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 
102,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 
100
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 
190
Transport 
115
Lastbil och mobila maskiner 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

92,5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

130
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Produkt och maskinteknik 
82,5
Svetsteknik 
82,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Allmän 
0

Om

Rudbecksgymnasiet är ett gymnasium i Tidaholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, el och energi, barn och fritid, fordon och transport, vård och omsorg, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Rudbecksgymnasiet var mellan 0 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 89 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,1

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

284 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Elevmatsalen ligger i stadshotellets byggnad bredvid skolan.

Inget skolbibliotek

Inget skolbibliotek i skolans lokaler.

Idrottssal bredvid skolan

Idrottssal i anslutning till skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

37 %

Jobbar

38 %

Annat

25 %

3 år efter studenten

Studerar

23 %

Jobbar

49 %

Annat

28 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Jönköping University

  Jönköping University

  33 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  20 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  11 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

Plats

Skolägare

Tidaholms kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Rudbecksgymnasiet drivs av Tidaholms kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.