Per Brahegymnasiet i Jönköping
Per Brahegymnasiet i Jönköping
Per Brahegymnasiet i Jönköping
Per Brahegymnasiet i Jönköping
Per Brahegymnasiet i Jönköping

1 / 5

Per Brahegymnasiet

Kommunal ·

Residensgatan 7, Jönköping

Högskolestudier

Var eleverna på Per Brahegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Per Brahegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Ämneslärarprogrammet

   9 %

  • Grundlärarprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Socionomprogrammet

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  220
  Naturvetenskap och samhälle 
  220
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  152.5
  Medier, information och kommunikation 
  152.5
  Samhällsvetenskap 
  152.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  157.5
  Juridik 
  157.5
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Bild och formgivning 

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SPETS

  PROV

  477.5
  Dans 

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  440
  Estetik och media 

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  470
  Musik 

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  360
  Teater 

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SPETS

  PROV

  499.5
  International Baccalaureate
  InriktningAntagningspoäng
  International Baccalaureate 
  120
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Samhällsvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Per Brahegymnasiet är ett gymnasium i Jönköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, international Baccalaureate och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Per Brahegymnasiet var mellan 0 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  81/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  96%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 331 svar, 75 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,8

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  1443 elever

  Könsfördelning

  71 % tjejer

  29 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  57 %

  Jobbar

  26 %

  Annat

  17 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  63 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  13 %

  Plats

  Skolägare

  Jönköpings kommun

  4 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Per Brahegymnasiet drivs av Jönköpings kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Jönköpings kommun driver är Bäckadalsgymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.