Tenhults Naturbruksgymnasium i Tenhult

1 / 2

Tenhults Naturbruksgymnasium

Kommunal ·

Huskvarnavägen 28, Tenhult

Tenhults Naturbruksgymnasium

Tenhults Naturbruksgymnasium

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Tenhults Naturbruksgymnasium är ett gymnasium i Tenhult som har programmen naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tenhults Naturbruksgymnasium var mellan 47,5 och 162,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 162,5 meritpoäng för introduktion, inriktning naturbruksprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

73/100

Snittbetyg

C-D(14,3)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

68%

Lärare

Behöriga lärare

76%

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 46 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,1

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

209 elever

Könsfördelning

77 % tjejer

23 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

37 %

Jobbar

40 %

Annat

23 %

3 år efter studenten

Studerar

45 %

Jobbar

38 %

Annat

17 %

Plats

Skolägare

Region Jönköpings län

2 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Tenhults Naturbruksgymnasium drivs av Region Jönköpings län, som är en regional huvudman. Det närmaste gymnasiet Region Jönköpings län driver är Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.