Tenhults Naturbruksgymnasium i Tenhult

1 / 2

Tenhults Naturbruksgymnasium

Kommunal ·

Huskvarnavägen 28, Tenhult

Högskolestudier

Var eleverna på Tenhults Naturbruksgymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tenhults Naturbruksgymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Sjuksköterskeprogrammet

   24 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   12 %

  • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

   12 %

  • Ämneslärarprogrammet

   6 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   6 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   6 %

  • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Socionomprogrammet

   6 %

  Program

  Naturbruk

  Antagningsgräns

  Djurvård

   

  140

  Hästhållning

   

  142.5

  Lantbruk

   

  95

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Naturbruksprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Naturbruksprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  77.5

  Om

  Tenhults Naturbruksgymnasium är ett gymnasium i Tenhult som har programmen naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tenhults Naturbruksgymnasium var mellan 0 och 142,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 142,5 meritpoäng för naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  68/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  68%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  77%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 46 svar, 75 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  6,7

  Antal elever på skolan

  197 elever

  Könsfördelning

  80 % tjejer

  20 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  37 %

  Jobbar

  40 %

  Annat

  23 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  45 %

  Jobbar

  38 %

  Annat

  17 %

  Plats

  Skolägare

  Region Jönköpings Län

  2 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Tenhults Naturbruksgymnasium drivs av Region Jönköpings län som är en regional huvudman. Det närmaste gymnasiet Region Jönköpings län driver är Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.