Hylte Gymnasieskola

Kommunal ·

Hantverksgatan 9, Hyltebruk

Program

Om

Hylte Gymnasieskola är ett gymnasium i Hyltebruk som har programmen vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hylte Gymnasieskola var mellan 12,5 och 177,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 177,5 meritpoäng för vård och omsorg. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

72%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 11 svar, 46 % svarsfrekvens

Studiero

7,7

Trygghet

7,3

Stöd

5

Elevnöjdhet

4,8

Antal elever på skolan

86 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Plats

Skolägare

Hylte kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Hylte Gymnasieskola drivs av Hylte kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.