Jämtlands Gymnasium Torsta

Kommunal ·

Ösavägen 20, Ås

Högskolestudier

Var eleverna på Jämtlands Gymnasium Torsta studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Jämtlands Gymnasium Torsta de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

   29 %

  • Skogsmästarprogrammet

   29 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   14 %

  Program

  Naturbruk

  Antagningsgräns

  Djurvård

   

  175

  Lantbruk

   

  182.5

  Naturturism

   

  197.5

  Skogsbruk, profil jakt och fiske

   

  125

  Skogsbruk, profil skogsmaskin

   

  185

  Om

  Jämtlands Gymnasium Torsta är ett gymnasium i Ås som har programmet naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Jämtlands Gymnasium Torsta var mellan 125 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för naturbruk, inriktning naturturism. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  71/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  94%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  74%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 38 svar, 86 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,6

  Trygghet

  8,5

  Stöd

  6,9

  Elevnöjdhet

  7,4

  Antal elever på skolan

  137 elever

  Könsfördelning

  47 % tjejer

  53 % killar

  Plats

  Skolägare

  Östersunds Kommun

  6 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Jämtlands Gymnasium Torsta drivs av Östersunds kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Östersunds kommun driver är Jämtlands Gymnasium Wargentin och Jämtlands Gymnasium Wången.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.