Malmö Latinskola

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskaps-
programmet

Inriktning

Musik
SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

Medelvärde
374

Inriktning

Naturvetenskap

Preliminär antagning i år

Lägsta antagningspoängMedelvärde
295316

Slutgiltig förra året

Lägsta antagningspoängMedelvärde
295316

Fakta

Utbildningsstatistik

Snittbetyg

B-C(15,8)

Tar examen

92%

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Högskoleutbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  33 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  8 %

 • Läkarprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

Högskolestudier

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  38 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  23 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  4 %

Andra besökte även