Sveriges Ridgymnasium Varberg i Varberg
Sveriges Ridgymnasium Varberg i Varberg
Sveriges Ridgymnasium Varberg i Varberg
Sveriges Ridgymnasium Varberg i Varberg
Sveriges Ridgymnasium Varberg i Varberg

1 / 8

Sveriges Ridgymnasium Varberg

Fristående ·

Kvarnagårdens Ridcenter, Varberg

Högskolestudier

Var eleverna på Sveriges Ridgymnasium Varberg studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sveriges Ridgymnasium Varberg de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Förskollärarprogrammet

   27 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   18 %

  • Civilekonomprogrammet

   9 %

  • Hippologprogrammet

   9 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   9 %

  • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

   9 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   9 %

  • Socionomprogrammet

   9 %

  Program

  Naturbruk

  Antagningsgräns

  Hästhållning

   

  120

  Om

  Sveriges Ridgymnasium Varberg är ett gymnasium i Varberg som har programmet naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Sveriges Ridgymnasium Varberg var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för naturbruk, inriktning hästhållning. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  75/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,4)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  75%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  64%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 18 svar, 75 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,8

  Trygghet

  7,8

  Stöd

  5,6

  Elevnöjdhet

  5,6

  Antal elever på skolan

  77 elever

  Könsfördelning

  99 % tjejer

  1 % killar

  Plats

  Skolägare

  Sveriges Ridgymnasium AB

  4 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Sveriges Ridgymnasium Varberg drivs av Sveriges ridgymnasium AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Sveriges ridgymnasium AB driver är Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka och Sveriges Ridgymnasium Flyinge.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.