Munkagårdsgymnasiet i Tvååker

Munkagårdsgymnasiet

Kommunal ·

Björkängsvägen 25, Tvååker

Högskolestudier

Var eleverna på Munkagårdsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Munkagårdsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Grundlärarprogrammet

   9 %

  • Högskoleprogram i företagsekonomi, handel och administration

   9 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   9 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   9 %

  • Socionomprogrammet

   9 %

  • Trädgårdsingenjörsprogrammet

   9 %

  Program

  Naturbruk

  Antagningsgräns

  Djurvård

   

  87.5

  Lantbruk

   

  90

  Naturturism

   

  180

  Skogsbruk

   

  172.5

  Spåret npf

   

  80

  Trädgård

   

  145

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Naturbruksprogrammet, djurvård

   

  RIKS

  Går att söka från hela landet.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  RIKS

  IMV

  60

  Naturbruksprogrammet, lantbruk

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  177.5

  Naturbruksprogrammet, naturturism

   

  A.LÄRLING

  Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  A.LÄRLING

  IMV

  157.5

  Naturbruksprogrammet, skogsbruk

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Naturbruksprogrammet, trädgård

   

  A.LÄRLING

  Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  A.LÄRLING

  IMV

  110

  Om

  Munkagårdsgymnasiet är ett gymnasium i Tvååker som har programmen naturbruk och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Munkagårdsgymnasiet var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för naturbruk, inriktning naturturism. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  60/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  77%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  96%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 61 svar, 65 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,6

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  5,9

  Elevnöjdhet

  8,3

  Antal elever på skolan

  298 elever

  Könsfördelning

  56 % tjejer

  44 % killar

  Plats

  Skolägare

  Region Halland

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Munkagårdsgymnasiet drivs av Region Halland som är en regional huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.