Praktiska Gymnasiet Skövde

Fristående ·

Kylarvägen 2d, Skövde

Program

Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

95
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Florist 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

135
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Husbyggnad 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Måleri 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

107,5
Plåtslageri 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

125
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

90
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Fordons- och transportprogrammet 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

135
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

125
Vård och omsorg 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

82,5
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

120
Vård och omsorg 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

162,5
Försäljning och service 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

202,5
Bygg- och anläggningsprogrammet 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

LÄRLING

IMY

160
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

167,5

Om

Praktiska Gymnasiet Skövde är ett gymnasium i Skövde som har programmen försäljning och service, fordon och transport, hantverk, bygg och anläggning, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Praktiska Gymnasiet Skövde var mellan 80 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för introduktion, inriktning försäljning och service. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E(12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

52%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

65%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 56 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

6,7

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

224 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Praktiska Gymnasiet Skövde drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är NTI Gymnasiet Skövde och Drottning Blankas Gymnasieskola Skövde.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.