Fridagymnasiet Mölnlycke

Fristående ·

Kvarnbacken 2, Mölnlycke

Fridagymnasiet Mölnlycke är ett gymnasium i Mölnlycke som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Fridagymnasiet Mölnlycke var mellan 0 och 245,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 245,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

220

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

245.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

50/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

68 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 70 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,6

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,9

Antal elever på skolan

245 elever

Könsfördelning

34 % tjejer

66 % killar

Plats

Fridaskolorna AB är skolägare

2 gymnasieskolor

470 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Fridaskolorna AB som är en fristående skolägare.