Bergska gymnasiet

Kommunal ·

Finnvedsvägen 4, Finspång

Högskolestudier

Var eleverna på Bergska gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Bergska gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Ämneslärarprogrammet

   11 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   11 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Förskollärarprogrammet

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   6 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  • Tandläkarprogrammet

   5 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   4 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  215
  Naturvetenskap och samhälle 
  215
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  202.5
  Samhällsvetenskap 
  202.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  170
  Juridik 
  170
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  80
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  80
  Bygg och anläggning
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  107.5
  Mark och anläggning 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0
  Industritekniska programmet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Om

  Bergska gymnasiet är ett gymnasium i Finspång som har programmen natur, samhälle, ekonomi, barn och fritid, försäljning och service, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Bergska gymnasiet var mellan 0 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  72/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  80%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 89 svar, 81 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  5,9

  Elevnöjdhet

  6,5

  Antal elever på skolan

  174 elever

  Könsfördelning

  67 % tjejer

  33 % killar

  Plats

  Skolägare

  Finspångs kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Bergska gymnasiet drivs av Finspångs kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.