Praktiska Gymnasiet Norrköping

Fristående ·

Tullhusgatan 13, Norrköping

Program

El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 
92,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
85
Försäljning och service 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

102,5
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 
147,5
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Husbyggnad 
95
VVS och fastighet
InriktningAntagningspoäng
VVS 
132,5
Hotell och turism
InriktningAntagningspoäng
Hotell och turism 
117,5
Hotell och turism 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

122,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Fordons- och transportprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

52,5
Hantverksprogrammet inriktning textil design 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

152,5
VVS- och fastighetsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

130
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

80
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Försäljning och service 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

150
VVS- och fastighetsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

105
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

142,5
Hotell och turism 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

100

Om

Praktiska Gymnasiet Norrköping är ett gymnasium i Norrköping som har programmen el och energi, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, VVS och fastighet, hotell och turism samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Praktiska Gymnasiet Norrköping var mellan 0 och 152,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 152,5 meritpoäng för introduktion, inriktning hantverksprogrammet inriktning textil design. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

53%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Antal elever på skolan

228 elever

Könsfördelning

25 % tjejer

75 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Praktiska Gymnasiet Norrköping drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping och Klara Teoretiska Gymnasium Linköping.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.