MTU Mediagymnasium i Linköping

MTU Mediagymnasium

Fristående ·

Gesällgatan 7, Linköping

Program

Om

MTU Mediagymnasium är ett gymnasium i Linköping som har programmen samhälle, estet samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för MTU gymnasiet var mellan 95 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för estet, inriktning estetik och media. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

83/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

43%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 37 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,8

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

130 elever

Könsfördelning

28 % tjejer

72 % killar

Plats

Skolägare

Mediateknikerutbildningen, mtu AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

MTU Mediagymnasium drivs av Mediateknikerutbildningen, mtu AB, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.