Realgymnasiet Norrköping i Norrköping

Realgymnasiet Norrköping

Fristående ·

Kungsgatan 53, Norrköping

Högskolor

Var eleverna på Realgymnasiet Norrköping studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Realgymnasiet Norrköping de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  55 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  7 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  1 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  35 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  12 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  3 %

 • Lärarprogram

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  1 %

 • Högskoleprogram i informations- och kommunikationsteknik

  1 %

Och 5 ytterligare utbildningar

Program

Om

Realgymnasiet Norrköping är ett gymnasium i Norrköping som har programmen teknik, el och energi samt naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Realgymnasiet Norrköping var mellan 135 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 105 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,1

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

309 elever

Könsfördelning

27 % tjejer

73 % killar

Praktiskt

Matkort

Matkort som kan användas på utvalda restauranger.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

51 %

Jobbar

20 %

Annat

29 %

3 år efter studenten

Studerar

39 %

Jobbar

36 %

Annat

25 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  55 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  7 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  6 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  35 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  12 %

Plats

Skolägare

Lärande i Sverige AB

24 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Realgymnasiet Norrköping drivs av Lärande i Sverige AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Lärande i Sverige AB driver är Realgymnasiet Linköping och Realgymnasiet Nyköping.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.