Kunskapsgymnasiet Norrköping i Norrköping

1 / 2

Kunskapsgymnasiet Norrköping

Fristående ·

Holmentorget 10, Norrköping

Högskolestudier

Var eleverna på Kunskapsgymnasiet Norrköping studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kunskapsgymnasiet Norrköping de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   15 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   13 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   11 %

  • Civilekonomprogrammet

   10 %

  • Juristprogrammet

   7 %

  • Socionomprogrammet

   5 %

  • Ämneslärarprogrammet

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  • Tandläkarprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  290
  Naturvetenskap och samhälle 
  290
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  250
  Samhällsvetenskap 
  250
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  265
  Juridik 
  265

  Om

  Kunskapsgymnasiet Norrköping är ett gymnasium i Norrköping som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Kunskapsgymnasiet Norrköping var mellan 250 och 290 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 290 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  85/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(16,4)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  90%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  87%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 169 svar, 84 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,9

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  7,1

  Antal elever på skolan

  607 elever

  Könsfördelning

  62 % tjejer

  38 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  63 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  13 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  79 %

  Jobbar

  18 %

  Annat

  3 %

  Plats

  Skolägare

  Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

  7 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Kunskapsgymnasiet Norrköping drivs av Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag driver är Kunskapsgymnasiet Västerås och Kunskapsgymnasiet Liljeholmen.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.