Hagagymnasiet i Norrköping

1 / 2

Hagagymnasiet

Kommunal ·

Hagagatan 36, Norrköping

Högskolor

Var eleverna på Hagagymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hagagymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  51 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  12 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Försvarshögskolan Stockholm

  Försvarshögskolan Stockholm

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

Och 13 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  15 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Socionomprogrammet

  9 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Grundlärarprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Ämneslärarprogrammet

  5 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

Och 25 ytterligare utbildningar

Program

Om

Hagagymnasiet är ett gymnasium i Norrköping som har programmen natur, samhälle, barn och fritid samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hagagymnasiet var mellan 0 och 292,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 292,5 meritpoäng för natur, inriktning tvärvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

78/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

91%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 206 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

778 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal bredvid skolan

Idrottssal i anslutning till skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

53 %

Jobbar

31 %

Annat

16 %

3 år efter studenten

Studerar

46 %

Jobbar

31 %

Annat

23 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  51 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  12 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  15 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Socionomprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Norrköpings kommun

6 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Hagagymnasiet drivs av Norrköpings kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Norrköpings kommun driver är Norrköpings Lärlingsgymnasium och Ebersteinska gymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.