Carlsund Utbildningscentrum i Motala

Carlsund Utbildningscentrum

Kommunal ·

Medevivägen 57, Motala

Högskolestudier

Var eleverna på Carlsund Utbildningscentrum studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Carlsund Utbildningscentrum de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Arbetsterapeutprogrammet

   33 %

  • Grundlärarprogrammet

   33 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   33 %

  Program

  El och energi

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  160

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  95

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  187.5

  Fordon och transport

  Antagningsgräns

  Personbil

   

  85

  Transport

   

  85

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Husbyggnad

   

  127.5

  Hotell och turism

  Antagningsgräns

  Hotell och turism

   

  122.5

  Industri

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  95

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  185

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  El- och energiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  El- och energiprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Fordons- och transportprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Carlsund Utbildningscentrum är ett gymnasium i Motala som har programmen el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, hotell och turism, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Carlsund Utbildningscentrum var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för försäljning och service. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  69/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  67%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  100%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 99 svar, 83 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,2

  Trygghet

  7,3

  Stöd

  6,7

  Elevnöjdhet

  6,7

  Antal elever på skolan

  485 elever

  Könsfördelning

  37 % tjejer

  63 % killar

  Plats

  Skolägare

  Motala Kommun

  2 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Carlsund Utbildningscentrum drivs av Motala kommun som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Motala kommun driver är Platengymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.