Folkungaskolan i Linköping

1 / 2

Folkungaskolan

Kommunal ·

Folkungagatan 20, Linköping

Högskolestudier

Var eleverna på Folkungaskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Folkungaskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   14 %

  • Civilekonomprogrammet

   9 %

  • Socionomprogrammet

   9 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   8 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   5 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   4 %

  Program

  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  212.5
  Medier, information och kommunikation 
  212.5
  Samhällsvetenskap 
  212.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  230
  Juridik 
  230
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Musik 

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  145
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Estetiska programmet, musik 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Samhällsvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Folkungaskolan är ett gymnasium i Linköping som har programmen samhälle, ekonomi, estet och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Folkungaskolan var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  86/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  92%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  94%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 198 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,8

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  650 elever

  Könsfördelning

  69 % tjejer

  31 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  51 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  25 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  63 %

  Jobbar

  27 %

  Annat

  10 %

  Plats

  Skolägare

  Linköpings kommun

  7 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Folkungaskolan drivs av Linköpings kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Linköpings kommun driver är Berzeliusskolan och Katedralskolan.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.