Berzeliusskolan

Berzeliusskolan

Kommunal ·

Gustav Adolfsgatan 25, Linköping

Högskolestudier

Var eleverna på Berzeliusskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Berzeliusskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   39 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   15 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Läkarprogrammet

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   3 %

  • Civilekonomprogrammet

   2 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   2 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   2 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  222.5
  Naturvetenskap 

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SPETS

  PROV

  340
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  220
  Informations- och medieteknik 
  220
  Produktionsteknik 
  220
  Samhällsbyggande och miljö 
  220
  Teknikvetenskap 
  220
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Teknikprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Berzeliusskolan är ett gymnasium i Linköping som har programmen natur, teknik och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Berzeliusskolan var mellan 0 och 222,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 222,5 meritpoäng för natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  87/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(16)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  90%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  96%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,3

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 276 svar, 81 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,9

  Trygghet

  8,7

  Stöd

  6,9

  Elevnöjdhet

  8,3

  Antal elever på skolan

  1032 elever

  Könsfördelning

  39 % tjejer

  61 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  60 %

  Jobbar

  18 %

  Annat

  22 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  75 %

  Jobbar

  14 %

  Annat

  11 %

  Plats

  Skolägare

  Linköpings kommun

  7 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Berzeliusskolan drivs av Linköpings kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Linköpings kommun driver är Katedralskolan och Folkungaskolan.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.