Vreta Utbildningscentrum i Vreta Kloster
Vreta Utbildningscentrum i Vreta Kloster
Vreta Utbildningscentrum i Vreta Kloster

1 / 3

Vreta Utbildningscentrum

Kommunal ·

Järngården 3, Vreta Kloster

Program

Om

Vreta Utbildningscentrum är ett gymnasium i Vreta Kloster som har programmen naturbruk, fordon och transport samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Vreta Utbildningscentrum var mellan 0 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för naturbruk inriktning lantbruk, profil maskin. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 131 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

460 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrott utan idrottssal

Eget gym, sal för olika aktiviteter samt utegym.

Plats

Skolägare

Region Östergötland

2 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Vreta Utbildningscentrum drivs av Region Östergötland, som är en regional huvudman. Det närmaste gymnasiet Region Östergötland driver är Himmelstalunds Utbildningscentrum.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.