Katedralskolan i Linköping
Katedralskolan i Linköping
Katedralskolan i Linköping

1 / 3

Katedralskolan

Kommunal ·

Platensgatan 20, Linköping

Högskolestudier

Var eleverna på Katedralskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Katedralskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   25 %

  • Läkarprogrammet

   11 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  267.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  267.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  215

  Samhällsvetenskap

   

  215

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  257.5

  Juridik

   

  257.5

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  207.5

  Försäljning och service

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  195

  Humanistiska

  Antagningsgräns

  Kultur

   

  177.5

  Språk

   

  177.5

  International Baccalaureate

  Antagningsgräns

  International Baccalaureate

   

  120

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Försäljning och service

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Humanistiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Katedralskolan är ett gymnasium i Linköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi, försäljning och service, humanistiska, international Baccalaureate samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 0 och 267,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 267,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  79/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(16)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  90%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  98%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 294 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  7,3

  Antal elever på skolan

  1221 elever

  Könsfördelning

  62 % tjejer

  38 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  61 %

  Jobbar

  17 %

  Annat

  22 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  76 %

  Jobbar

  15 %

  Annat

  9 %

  Plats

  Skolägare

  Linköpings Kommun

  7 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Katedralskolan drivs av Linköpings kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Linköpings kommun driver är Berzeliusskolan och S:t Lars Gymnasium.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.