Klara Teoretiska Gymnasium Linköping i Linköping

Klara Teoretiska Gymnasium Linköping

Fristående ·

Hamngatan 2b, Linköping

Högskolestudier

Var eleverna på Klara Teoretiska Gymnasium Linköping studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Klara Teoretiska Gymnasium Linköping de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   11 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Socionomprogrammet

   9 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   7 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   5 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   4 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   2 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  137.5
  Naturvetenskap och samhälle 
  137.5
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  195
  Medier, information och kommunikation 
  195
  Samhällsvetenskap 
  195
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  215
  Juridik 
  215
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  177.5

  Om

  Klara Teoretiska Gymnasium Linköping är ett gymnasium i Linköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Klara Teoretiska Gymnasium Linköping var mellan 137,5 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  71/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  90%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  84%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 106 svar, 70 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,8

  Trygghet

  7,7

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  6,3

  Antal elever på skolan

  488 elever

  Könsfördelning

  65 % tjejer

  35 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  50 %

  Jobbar

  32 %

  Annat

  18 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  62 %

  Jobbar

  30 %

  Annat

  8 %

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Klara Teoretiska Gymnasium Linköping drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är LBS Kreativa Gymnasiet Linköping och Praktiska Gymnasiet Linköping Roxen.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.