Platengymnasiet i Motala

1 / 2

Platengymnasiet

Kommunal ·

Smålandsgatan 2, Motala

Högskolestudier

Var eleverna på Platengymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Platengymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   20 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   7 %

  • Ämneslärarprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   4 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   3 %

  • Socionomprogrammet

   3 %

  • Grundlärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  207.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  207.5

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  167.5

  Medier, information och kommunikation

   

  167.5

  Samhällsvetenskap

   

  167.5

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  145

  Juridik

   

  145

  Teknik

  Antagningspoäng

  Design och produktutveckling

   

  130

  Informations- och medieteknik

   

  130

  Vård och omsorg

  Antagningspoäng

  Vård och omsorg

   

  92.5

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Ekonomiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Naturvetenskapsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Samhällsvetenskapsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Teknikprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Vård och omsorg

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  170

  Vård och omsorg

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Om

  Platengymnasiet är ett gymnasium i Motala som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Platengymnasiet var mellan 0 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  72/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  73%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  83%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 173 svar, 74 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,8

  Trygghet

  8,2

  Stöd

  6,6

  Elevnöjdhet

  6,8

  Antal elever på skolan

  682 elever

  Könsfördelning

  56 % tjejer

  44 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  60 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  16 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  61 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  15 %

  Plats

  Skolägare

  Motala Kommun

  2 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Platengymnasiet drivs av Motala kommun som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Motala kommun driver är Carlsund Utbildningscentrum.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.