Eksjö Gymnasium i Eksjö
Eksjö Gymnasium i Eksjö
Eksjö Gymnasium i Eksjö

1 / 3

Eksjö Gymnasium

Kommunal ·

Läroverksgatan 8, Eksjö

Högskolor

Var eleverna på Eksjö Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Eksjö Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Jönköping University

  Jönköping University

  19 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  16 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  12 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  11 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  10 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  7 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  2 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  2 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  1 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  16 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  15 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Lärarprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Läkarprogrammet

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

Och 19 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
222,5
Naturvetenskap och samhälle 
222,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
152,5
Samhällsvetenskap 
152,5
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
140
Juridik 
140
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
205
Informations- och medieteknik 
205
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning 
187,5
Musik 
197,5
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Allmän 
80
Humanistiska
InriktningAntagningspoäng
Språk 
225
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Husbyggnad 
197,5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
92,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Naturbruksprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Ekonomiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Humanistiska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Estetiska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Naturvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Teknikprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Samhällsvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Individuellt alternativ 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0
Språkintroduktion 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

67,5
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Vård och omsorg 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Om

Eksjö Gymnasium är ett gymnasium i Eksjö som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, humanistiska, bygg och anläggning, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Eksjö Gymnasium var mellan 0 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för humanistiska, inriktning språk. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(14,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 130 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,4

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

546 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Använder Olsbergs arena, Prästängshallen och Eksjö tennishall.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Jönköping University

  Jönköping University

  19 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  16 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  12 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  16 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  15 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

Plats

Skolägare

Eksjö kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Eksjö Gymnasium drivs av Eksjö kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.