Eksjö Gymnasium

Kommunal ·

Läroverksgatan 8, Eksjö

Eksjö Gymnasium är ett gymnasium i Eksjö som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Naturbruk, Fordon och transport, Humanistiska, Bygg och anläggning, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Eksjö Gymnasium var mellan 0 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för Humanistiska, inriktning språk. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

222.5

Naturvetenskap och samhälle

 

222.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

152.5

Samhällsvetenskap

 

152.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

140

Juridik

 

140

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

205

Informations- och medieteknik

 

205

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

187.5

Musik

 

197.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Skogsbruk

 

167.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

105

Transport

 

175

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Språk

 

225

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

155

Husbyggnad

 

197.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

92.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Humanistiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Naturvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

67.5

Teknikprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Vård och omsorg

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 130 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,4

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

546 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

57 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Tre år efter

Studerar

56 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

42 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

15 %

Plats

Eksjö Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

546 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Eksjö Kommun som är en kommunal skolägare.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet