ESS-gymnasiet

Kommunal ·

Blekingegatan 55, Stockholm

ESS-gymnasiet är ett gymnasium i Stockholm, Södermalm som har programmet Samhälle. Antagningspoängen 2023 för ESS-gymnasiet var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

34/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

60 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

82 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 66 svar, 50 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,6

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

298 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Lånar Södra latins idrottshall

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Samtlig elevhälsopersonal närvarar inte samtidigt på skolan.

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.