Kunskapsgymnasiet Globen

Fristående ·

Arenavägen 23, Stockholm

På Kunskapsgymnasiet Globen har vi alltid fokus på studierna. Hos oss utvecklas du inom dina ämnen och lär dig plugga smart inför vidare studier.

Kunskapsgymnasiet Globen är ett fristående gymnasium i Stockholm. Kunskapsgymnasiet Globen har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

Kunskapsgymnasiet Globen är ett gymnasium i Stockholm, Globen som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi samt Vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Kunskapsgymnasiet Globen var mellan 0 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

162.5

Beteendevetenskap, Kriminologi

 

200

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

207.5

Juridik

 

172.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

137.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

48/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

72 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 145 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

464 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

34 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

67 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

40 %

Jobbar

48 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag är skolägare

7 gymnasieskolor

2423 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag som är en fristående skolägare.