P A Fogelströms gymnasium i Stockholm
P A Fogelströms gymnasium i Stockholm

1 / 3

P A Fogelströms gymnasium

Kommunal ·

Stigbergsgatan 26, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på P A Fogelströms gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från P A Fogelströms gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  22 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  17 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

Och 19 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  22 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  3 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  3 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

 • Ämneslärarprogrammet

  2 %

Och 26 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
317.5
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
305
Juridik 
295

Om

P A Fogelströms gymnasium är ett gymnasium på Södermalm i Stockholm som har programmen natur och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för P A Fogelströms gymnasium var mellan 295 och 317,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 317,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

85/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(17)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 148 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

661 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  22 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  17 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

Plats

Skolägare

Stockholms Kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

P A Fogelströms gymnasium drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är ESS-gymnasiet och Södra Latins gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.