Ingången till S:t Eriks gymnasium.
S:t Eriks gymnasiums skolbyggnad.
S:t Eriks gymnasiums innergård.

1 / 5

S:t Eriks gymnasium

Kommunal ·

Polhemsgatan 35, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på S:t Eriks gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från S:t Eriks gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  24 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  11 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  8 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  4 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

Och 16 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i konst och media

  17 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  9 %

 • Grundlärarprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Ämneslärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  5 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  4 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  3 %

Och 23 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
237.5
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Medier, information och kommunikation 
235
Samhällsvetenskap 
220
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

408.5
Estetik och media, animation 
120
Estetik och media, film och regi 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

SPETS

120
Musik, bas 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

409.5
Musik, gitarr 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

507
Musik, musikal 
120
Musik, musikproduktion 
207.5
Musik, piano 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

484
Musik, sång 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

547.5
Musik, trummor 
120
Teater 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

402.5
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Automation 
145
Elteknik 
182.5
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Finsnickeri 
180
Florist 
80
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 
187.5
Textil design 
197.5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

192.5
Hantverksprogrammet, florist 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

LÄRLING

IMV

160
Hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

185
Hantverksprogrammet, textil design 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

192.5

Om

S:t Eriks gymnasium är en kommunal gymnasieskola vid Fridhemsplan på Kungsholmen. Här finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Våra elever kan lägga grunden till högstudiestudier för högskola genom estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Här finns även möjligheter att läsa vid ett yrkesprogram. Skolan erbjuder flera inriktningar och program som el och energiprogrammet, textil design, frisör, florist och finsnickeri.

Antagningspoängen (merit) 2023 för S:t Eriks var mellan 0 och 547.5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 1239 elever.

S:t Eriks gymnasium är ett gymnasium på Kungsholmen i Stockholm som har programmen natur, samhälle, estet, el och energi, hantverk samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för S:t Eriks var mellan 80 och 237,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 123 svar, 32 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,4

Stöd

5

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

1239 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

57 %

Jobbar

17 %

Annat

26 %

3 år efter studenten

Studerar

26 %

Jobbar

61 %

Annat

13 %

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  24 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  13 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  11 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  8 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  4 %

Plats

Skolägare

Stockholms Kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

S:t Eriks gymnasium drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är RGRH Stockholm och Kungsholmens gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.