Stockholms hotell- och restaurangskola

Kommunal ·

Arenavägen 60, Johanneshov

Högskolestudier

Var eleverna på Stockholms hotell- och restaurangskola studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Stockholms hotell- och restaurangskola de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  33 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  17 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  17 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  17 %

Utbildningar

 • Grundlärarprogrammet

  33 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  17 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  17 %

 • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  17 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  17 %

Program

Restaurang och livsmedel

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

162.5

Kök och servering

 

132.5

Kök och servering, bartender/barista

 

107.5

Kök och servering, internationell profil

 

115

Hotell och turism

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

152.5

Introduktion

Antagningsgräns

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

137.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri och konditori

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

A.LÄRLING

IMV

110

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

162.5

Om

Stockholms hotell- och restaurangskola är ett gymnasium i Johanneshov som har programmen restaurang och livsmedel, hotell och turism samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Stockholms hotell- och restaurangskola var mellan 107,5 och 162,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 162,5 meritpoäng för introduktion inriktning restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 110 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

406 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Elever lagar maten på skolan.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrott utövas i Enskedehallen.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

26 %

Jobbar

31 %

Annat

43 %

3 år efter studenten

Studerar

26 %

Jobbar

47 %

Annat

27 %

Plats

Skolägare

Stockholms Kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Stockholms hotell- och restaurangskola drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Betty Petterssons Gymnasium och Kärrtorps gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.